HỘI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH BẢO TẠI HÀ NỘI

2024
     

315 năm đại danh y Đào Công Chính 25-4-2024

Ban LL họp 20-3-2024

2020-2022

BT Huyện ủy VB phát biểu 2/4/2022

Toàn cảnh buổi Họp mặt lần thứ 6, ngày 2/4/2022

Camera: Minh Thông

Hội tặng sách cho TSKH Vũ Minh Giang 27/11/2020

NV Nguyễn Xuân Hải 27/11/2020

TS Đào Trong Chương 27/11/2020

Tuyên bố lý do họp lần 5 ngày 27/11/2020

Mừng thọ các cụngày 27/11/2020

CLB Doanh nhân tặng lẵng hoa 27/11/2020

Hop BLL Hội ĐHVB lần thứ 5 ngày 27/11/2020

Cụ Kiệt (An Hoaò) phát biểu  27/11/2020

2019
   

Đại tá Đỗ Phú Thọ  phát biểu 2/3/2019

CT huyện Nguyễn Trọng Nhưỡng phát biểu 2/3/2019

Nhà báo Nguyễn Đăng Văn phát biểu 2/3/2019

2018
   

Lung linh Vĩnh Bảo 5/8/2018

Ô.Vũ Văn Phong ủy viên TT Hội phát biểu 17/11/2018

TGĐ Tập đoàn Sao Mai Phạm Văn Đạo phát biểu 17/11/2018

BT Huyên ủy Phạm Quốc Ka phát biểu 17/11/2018

Hội nhận lẵn hoa và quà 17/11/2018

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 17/11/2018

Video tổng kết nhiệm kỳ 2015-2018

Giao lưu TS Quang Ngọc, Trần Lực và Văn Quý 5/8/2018

2017
   

BT Huyện ủy VB phát biểu 15/4/2017

Phát động sáng tác ca khúc 15/4/2017

Họp BLL ĐHVB ngày 1/3/2017

2016
       

Hợp mặt ĐH lần thứ 2 ngày 30/10/2016

Copyright © 2018 Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội

Email: datbach.haiau@gmail.com hoặc lightsmok@gmail.com