Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/11/2021.                                                
Âm lịch:     27/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Quư-Sửu/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Phúc sinh, Thiên ân.                        
Sao xấu:     Huyền vũ, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Tam nương, Thần cách,      
 Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng sa.                                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Kinh doanh, Mở cửa hàng, Tế tự, Dỡ nhà cũ, Đào   
 ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu phúc,  
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,  
 Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà,  
 Cảnh giác, Chữa bệnh, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà    
 cửa, Tang lễ, Di chuyển, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo,    
 Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g11/11g43\17g14. Huế 5g57/11g36\17g15. SG 5g52/11g39\17g27.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 2/11/2021.                                                 
Âm lịch:     28/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Dần/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên quan.                                  
Sao xấu:     Âm thác, Cửu không, Đại hao, Kim thần thất sát, Lôi công, Nguyệt   
 yếm, Thụ tử.                                                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g12/11g43\17g14. Huế 5g58/11g36\17g15. SG 5g52/11g39\17g27.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 3/11/2021.                                                 
Âm lịch:     29/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     ất-Măo/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Lục hợp, Thánh tâm.                                                
Sao xấu:     Câu trận, Hoang vu, Kim thần thất sát.                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Di chuyển, Khai trương, Xuất hành, Chữa bệnh, Cầu lộc,    
 Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu tài, Khởi tạo,      
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,   
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn    
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng    
 cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc, Cầu phúc,   
 Khởi công, Tế tự, Xây dựng.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g12/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g27.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 4/11/2021. Thành lập UNESCO-1946.                         
Âm lịch:     30/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Bính-Th́n/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt đức, Thanh long, Thiên      
 đức, Tuế đức.                                                                  
Sao xấu:     Đại không vong, Lục bất thành, Nguyệt phá, Nguyệt tận, Văng vong.  
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Yến tiệc, Di chuyển, Chữa bệnh,     
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu phúc,    
 An táng, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây nhà.              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g12/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g27.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/11/2021.                                                
Âm lịch:     1/10(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Thiên phúc.                                     
Sao xấu:     Câu trận, Ly sàng, Nguyệt phá, Tiểu hồng sa, Tiểu không vong.      
Nên làm:     Tang lễ, Yến tiệc, Di chuyển, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây dựng,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà    
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Động thổ,     
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                                          
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/11/2021. Thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam-1981.   
Âm lịch:     2/10(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Phổ hộ, Thanh long.               
Sao xấu:     Hoang vu, Hoàng sa, Ly sào, Thiên lại, Tứ tuyệt.                   
Nên làm:     Tranh chấp, Khai trương, Kiện cáo, Làm phúc, Yến tiệc, Cầu phúc,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường,      
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, An táng,      
 Cầu tài.                                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g28.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/11/2021. Cách mạng Tháng Mười Nga-1917.                
Âm lịch:     3/10(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Lập Đông (Đầu Đông) 11g59. Ngày Hoàng đạo.   
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Phúc sinh, Tam    
 hợp, Thiên hỷ.                                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Tam nương, Văng vong.                           
Nên làm:     Khai trương, Giao dịch, Xuất hành, Hôn thú, Tranh chấp, Kiện cáo,  
 Di chuyển, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu lộc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài    
 vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Tố tụng, Giá   
 thú, Làm bếp, Lợp nhà.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g15. SG 5g54/11g40\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 8/11/2021. Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà-1946. 
Âm lịch:     4/10(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Canh-Thân/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nguyệt không, Thiên đức hợp.              
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Không pḥng, Kiếp sát, Nguyệt hỏa,    
 Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử.                                                  
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Săn bắn, Sửa nhà cửa, Thu hoạch,    
 Làm giường, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu    
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g14/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 9/11/2021.                                                 
Âm lịch:     5/10(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Tân-Dậu/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngũ hợp, Sát cống, Sinh khí, Thánh tâm.                
Sao xấu:     Chu tước, Đại không vong, Lỗ ban sát, Nguyệt kỵ, Phi ma sát, Sát   
 chủ.                                                                           
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Cầu phúc, Sửa nhà cửa,    
 Trồng cây, Tế tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu      
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Chuyển nhà, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,     
 Di chuyển, Động thổ.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g14/11g45\17g14. Huế 5g59/11g38\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 10/11/2021. Ngày Thanh niên Thế giới.                      
Âm lịch:     6/10(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh.  
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hư, Qủy khốc, Trùng phục, Trùng tang, Tứ thời     
 cô quả, Xích khẩu.                                                             
Nên làm:     Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê, Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương,      
 Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng    
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g14/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 11/11/2021.                                               
Âm lịch:     7/10(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Quư-Hợi/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Ngũ hợp, Phúc hậu, Thiên quư, Tục thế.         
Sao xấu:     Cửu không, Dương thác, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Ngũ   
 quỷ, Tam nương, Thần cách, Thiên ôn, Thổ phủ.                                  
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Tế tự, Xây nhà, An táng, Xuất     
 hành, Động thổ.                                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g41\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/11/2021. Công nhân Mỏ Việt Nam-1936.                   
Âm lịch:     8/10(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Tư/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên mă, Thiên xá, U vi tinh, Yếu yên.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát.   
Nên làm:     Giá thú.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g41\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/11/2021.                                               
Âm lịch:     9/10(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     ất-Sửu/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Nguyệt ân, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phú,    
 Thiên thành.                                                                   
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam tang, Thiên   
 tặc, Thổ ôn, Tiểu không vong.                                                  
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Khai trương, Cầu lộc, Tế tự.                    
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, Giao dịch.     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g42\17g28.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/11/2021. Việt Nam gia nhập APEC-1998. Nông nghiệp     
 Việt Nam-1945.                                                                 
Âm lịch:     10/10(Thiếu)/2021. Tết Trùng Thập.                                 
Can-Chi:     Bính-Dần/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Ngũ phú, Thiên ân, Tuế đức.                    
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ngũ hư, Tiểu hao.            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu tài, Giá thú, Khởi tạo, Kinh doanh, Xây nhà, Di       
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,      
 Khởi công, Cầu lộc, Kiện cáo, Kiện tụng, Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Làm bếp,     
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Chữa     
 bệnh, Xuất hành, Yến tiệc.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g16/11g45\17g14. Huế 6g01/11g38\17g16. SG 5g55/11g42\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 15/11/2021.                                               
Âm lịch:     11/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Đinh-Măo/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Sát cống, Tam hợp, Thiên ân,       
 Thiên phúc.                                                                    
Sao xấu:     Đại hao, Huyền vũ, Kim thần thất sát, Nhân cách, Thiên hỏa,        
 Thiên ngục.                                                                    
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 6g16/11g46\17g15. Huế 6g01/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 16/11/2021.                                                
Âm lịch:     12/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Thiên ân, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp.     
Sao xấu:     Địa tặc, Ly sào, Tội chỉ, Xích khẩu.                               
Nên làm:     Tố tụng, Khởi công, Tế tự, Giải oan, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất      
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu       
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g16/11g46\17g15. Huế 6g01/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 17/11/2021. Sinh viên Quốc tế-1939.                        
Âm lịch:     13/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Nguyệt đức hợp.                                 
Sao xấu:     Câu trận, Đại không vong, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt phá, Tam nương,  
 Tiểu hồng sa.                                                                  
Nên làm:     Tang lễ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ.                       
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Giao dịch.                       
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 18/11/2021. Thành lập MTDT thống nhất Việt Nam-1930.      
Âm lịch:     14/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Nguyệt không, Phổ hộ, Thanh long, Thiên    
 đức hợp.                                                                       
Sao xấu:     Hoang vu, Hoàng sa, Nguyệt kỵ, Thiên lại.                          
Nên làm:     Giá thú, Sửa nhà cửa, Làm phúc, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm bếp, Kư      
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g43\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/11/2021.                                               
Âm lịch:     15/10(Thiếu)/2021. Hội Ok Om Bok. Hội Vía Ba.                      
Can-Chi:     Tân-Mùi/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Phúc sinh, Tam hợp, Thiên     
 hỷ.                                                                            
Sao xấu:     Cô thần, Văng vong.                                                
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Cầu lộc, Di chuyển, Hôn thú, Giao dịch,    
 Cầu tài, Giá thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,   
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải    
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g43\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/11/2021. Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo-1982.        
Âm lịch:     16/10(Thiếu)/2021. Hội Vía Ba. Hội Đền Nguyễn Trung Trực.          
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Thiên ân, Thiên quư.                      
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Không pḥng, Kiếp sát, Nguyệt hỏa,    
 Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử, Trùng phục, Trùng tang.                          
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Săn bắn, Yến tiệc, Đắp   
 đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,   
 Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm       
 giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,     
 Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ.                                                      
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g18/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/11/2021.                                              
Âm lịch:     17/10(Thiếu)/2021. Hội Vía Ba. Hội Đền Nguyễn Trung Trực.          
Can-Chi:     Quư-Dậu/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Mẫu thương, Sinh khí, Thánh tâm, Thiên quư.                        
Sao xấu:     Chu tước, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Sát chủ, Tiểu không vong.        
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Tế tự, Trồng cây, Cầu phúc, Sửa     
 nhà cửa, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu    
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Đào   
 ao, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Di     
 chuyển, Chữa bệnh, Khởi tạo, Giá thú, Động thổ, An táng, Nhập trạch, Xuất      
 hành, Giao dịch, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g18/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 22/11/2021.                                               
Âm lịch:     18/10(Thiếu)/2021. Hội Vía Ba. Hội Đền Nguyễn Trung Trực.          
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Tiểu tuyết (Hanh heo) 09g34. Ngày Hoàng đạo.    
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Nguyệt đức, Thiên tài.            
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt hư, Qủy khốc, Tam nương, Tứ thời cô     
 quả, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Lợp nhà, Làm bếp, Mở cửa     
 hàng, Tế tự, An táng, Đào giếng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan,  
 Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo,   
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Chữa     
 bệnh, Cảnh giác, Di chuyển, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả,      
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào ao, Yến tiệc.            
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 6g18/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 23/11/2021. Nam Kỳ khởi nghĩa-1940. Di sản Văn hoá Việt    
 Nam-2005.                                                                      
Âm lịch:     19/10(Thiếu)/2021. Hội Đền Nguyễn Trung Trực.                      
Can-Chi:     ất-Hợi/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Nguyệt ân, Phúc hậu, Thiên đức, Tục thế.       
Sao xấu:     Cửu không, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Thần     
 cách, Thiên ôn, Thổ phủ.                                                       
Nên làm:     Giá thú, Cầu lộc, Khai trương, Cầu tài, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,  
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Xây nhà, Tế     
 tự, Động thổ.                                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g17. SG 5g57/11g44\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 24/11/2021.                                                
Âm lịch:     20/10(Thiếu)/2021. Hội Đền Nguyễn Trung Trực.                      
Can-Chi:     Bính-Tư/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Sát cống, Thiên mă, Tuế đức, U vi tinh, Yếu yên.                   
Sao xấu:     Bạch hổ, Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát,   
 Thiên địa chuyển sát.                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Giá thú.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 25/11/2021.                                               
Âm lịch:     21/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Thiên phú, Thiên phúc, Thiên thành, Trực      
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Đại không vong, Kim thần thất sát, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam tang,   
 Thiên tặc, Thổ ôn.                                                             
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Xây dựng, Cầu lộc, An       
 táng, Giao dịch.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g04/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/11/2021.                                               
Âm lịch:     22/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Mậu-Dần/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Ngũ phú, Thiên thụy.                           
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Ngũ hư, Tam nương,   
 Tiểu hao.                                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Xuất hành, Cầu tài, Khởi tạo, Kinh doanh,     
 Xây nhà, An táng, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài     
 vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Làm bếp,     
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc.                                            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g20/11g47\17g15. Huế 6g04/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/11/2021.                                               
Âm lịch:     23/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên     
 ân, Thiên thụy.                                                                
Sao xấu:     Dương công kỵ, Đại hao, Huyền vũ, Kim thần thất sát, Nguyệt kỵ,    
 Nhân cách, Thiên hỏa, Thiên ngục.                                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Tố tụng, Giá thú, Khởi tạo, An táng, Chữa bệnh, Tranh     
 chấp.                                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g20/11g48\17g15. Huế 6g04/11g41\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/11/2021. Ngày sinh F.Ang-ghen-1920. Lâm nghiệp Việt   
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     24/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Canh-Th́n/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên    
 đức hợp, Thiên quan, Tuế hợp.                                                  
Sao xấu:     Địa tặc, Tội chỉ, Xích khẩu.                                       
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Giải oan, Tố tụng, Làm giường, Xây dựng, Tế tự,       
 Khởi công, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,   
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 6g20/11g48\17g15. Huế 6g04/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 29/11/2021.                                               
Âm lịch:     25/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Thiên ân, Thiên thụy.                           
Sao xấu:     Câu trận, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt phá, Tiểu hồng sa, Tiểu không    
 vong.                                                                          
Nên làm:     Tang lễ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Đào giếng,  
 Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm    
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Cầu tài, Cầu    
 phúc, Động thổ, Đắp đê.                                                        
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Giao dịch.                       
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 6g21/11g48\17g15. Huế 6g05/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 30/11/2021.                                                
Âm lịch:     26/10(Thiếu)/2021.                                                 
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Kỷ-Hợi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thanh long, Thiên ân, Thiên quư.   
Sao xấu:     Hoang vu, Hoàng sa, Thiên lại, Trùng phục, Trùng tang.             
Nên làm:     Làm phúc, Yến tiệc, Xuất hành, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,  
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc, Khai trương, Hôn thú, Hôn      
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Xây nhà, Giá thú,  
 Khởi công, An táng.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g21/11g48\17g15. Huế 6g05/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.