Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Sáu, 1/10/2021. Quốc tế Người cao tuổi.                        
Âm lịch:     25/8(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc sinh, Thiên ân, Thiên tài, Tuế hợp.    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Địa tặc, Hỏa tinh, Lỗ      
 ban sát, Thiên cương.                                                          
Nên làm:     Thu hoạch, Cầu lộc, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ,     
 Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ     
 nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chữa bệnh,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Cầu tài, Khai        
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Động thổ, Xây dựng, Khởi công, Khởi tạo, An       
 táng.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g27. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 2/10/2021. Am nhạc Quốc tế. Ngày Khuyến học Việt 
Âm lịch:     26/8(Thiếu)/2021. Hội Đền Cuôi.                                    
Can-Chi:     Quư-Mùi/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Nguyệt ân, Sinh khí,      
 Thiên ân.                                                                      
Sao xấu:     Hoang vu, Nhân cách, Thụ tử, Tứ thời cô quả, Xích khẩu.            
Nên làm:     Khai trương, Săn bắn, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Dỡ nhà     
 cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng,     
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,   
 Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo, Động thổ, An táng.              
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 3/10/2021.                                               
Âm lịch:     27/8(Thiếu)/2021. Hội Đền Cuôi.                                    
Can-Chi:     Giáp-Thân/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt không, Ngũ phú, Phúc hậu, Sát cống, Thánh tâm,   
 Thiên mă, Thiên phúc.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Dương công kỵ, Lôi công, Tam nương, Thiên ôn, Tiểu        
 không vong.                                                                    
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê, Sửa nhà cửa, Xuất hành,     
 Giao dịch, Làm giường, Cầu phúc, Tế tự, Khai trương, Yến tiệc, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,     
 An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,       
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g32.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 4/10/2021. Pḥng cháy chữa cháy.                          
Âm lịch:     28/8(Thiếu)/2021. Hội Đền Cuôi.                                    
Can-Chi:     ất-Dậu/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Quan nhật, Thiên thành,       
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát,     
 Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Tiểu hồng sa, Trùng phục.                      
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Tố tụng, Động thổ.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 5/10/2021. Địa chất Việt Nam-1955. Tăng thiết giáp Việt    
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     29/8(Thiếu)/2021. Lễ Đơn Tả.                                       
Can-Chi:     Bính-Tuất/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Minh tinh, Tuế đức, Tục thế, U vi tinh.                            
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt hỏa, Nguyệt tận, Qủy khốc, Tam tang.               
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư    
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tế tự, Khởi tạo, Lợp     
 nhà, Làm bếp, An táng, Giá thú.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 6/10/2021.                                                 
Âm lịch:     1/9(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên        
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Xích khẩu.                                     
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,   
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa       
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu lộc.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 7/10/2021.                                                
Âm lịch:     2/9(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Tư/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Phổ hộ, Thiên phú.                   
Sao xấu:     Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ly sào, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú,  
 Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn, Tiểu không vong.                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Giao dịch, Lợp nhà, Chuyển nhà,  
 Đào giếng, Nhập trạch, Tế tự, Đào ao.                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 8/10/2021. Sư phạm Việt Nam-1941.                         
Âm lịch:     3/9(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Hàn lộ (Mát mẻ) 08g40. Ngày Hắc đạo.          
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Phúc sinh.                                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt hư, Tam nương, Thần    
 cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Trùng phục, Trùng tang.             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng, Chuyển nhà, Xuất hành, Kinh doanh, Mở cửa hàng,  
 Tế tự, Xây nhà, Khởi công, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu    
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chữa bệnh, Khởi tạo, Kiện cáo,       
 Kiện tụng, Di chuyển, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố       
 rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa    
 mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đào ao, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng     
 cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Đào giếng, Đắp đê, Yến tiệc.     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 9/10/2021. Bưu chính Quốc tế.                             
Âm lịch:     4/9(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Canh-Dần/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên quan, Thiên quư, Thiên thụy.             
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Lôi công,         
 Nguyệt yếm, Thụ tử.                                                            
Nên làm:     Yến tiệc, Săn bắn, Kư hợp đồng, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 An táng, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu tài,    
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê.                                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 10/10/2021. Giải phóng Thủ đô-1954. In, Xuất bản và Phát 
 hành sách-1952.                                                                
Âm lịch:     5/9(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Tân-Măo/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Thánh tâm, Thiên đức hợp, Thiên quư.      
Sao xấu:     Câu trận, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt kỵ.          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Khai trương, Tố tụng,     
 Di chuyển, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chữa bệnh, Khởi tạo,    
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,   
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn    
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Cầu tài, Tranh chấp, Trồng    
 cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Cầu phúc,    
 Khởi công, Tế tự, Xây dựng.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 11/10/2021. Ngày quốc tế các bé gái-2012.                 
Âm lịch:     6/9(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt không, Sát cống, Thanh      
 long.                                                                          
Sao xấu:     Đại không vong, Lục bất thành, Nguyệt phá, Văng vong.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tố tụng, Giải oan, Tế tự, Làm       
 giường, Sửa nhà cửa, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Giá thú, Yến tiệc,    
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng,   
 An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng,      
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân,       
 Hoàn thiện việc, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào     
 ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 12/10/2021. Quốc tế giảm thiên tai.                        
Âm lịch:     7/9(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Trực tinh, Tuế hợp,     
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Ly sào, Nhân cách, Tam nương, Thiên ôn, Thổ cấm, Xích     
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Xuất hành, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài,   
 Giá thú, Cầu lộc, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng      
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 13/10/2021. Doanh nhân Việt Nam-2004.                      
Âm lịch:     8/9(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên hỷ, Yếu yên.              
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Lỗ ban sát, Sát chủ.                         
Nên làm:     Xây dựng, Hôn thú, Xuất hành, Kiện cáo, Tranh chấp, Khai trương,   
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An táng, Khởi công, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Khởi tạo.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 14/10/2021. Tiêu chuẩn hoá Quốc tế. Thành lập Hội Nông    
 dân Việt Nam-1930.                                                             
Âm lịch:     9/9(Đủ)/2021. Tết Trùng Cửu.                                       
Can-Chi:     ất-Mùi/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, U vi tinh.                                            
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt   
 h́nh, Ngũ hư, Tứ thời cô quả.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Nhập trạch,    
 Xây dựng, Xây nhà, Xuất hành, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao     
 tài vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc,      
 Cầu tài, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng,  
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Di chuyển, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Yến tiệc.                                                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 15/10/2021. Thành lập Hội LH Thanh niên Niệt Nam-1949.    
Âm lịch:     10/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Bính-Thân/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Dịch mă, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên đức,   
 Thiên tài, Tuế đức.                                                            
Sao xấu:     Thiên tặc, Tiểu không vong.                                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Trồng cây, Xuất hành, Sửa nhà cửa,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm   
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,      
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Động thổ.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 16/10/2021. Lương thực và Nông nghiệp Thế giới-1945.      
Âm lịch:     11/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chính   
 chuyển, Thiên lại.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn       
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Chữa bệnh, Cảnh     
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu lộc, Cầu tài, Khai    
 trương.                                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 17/10/2021. Thế giới v́ Người nghèo.                     
Âm lịch:     12/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Thiên mă.                                            
Sao xấu:     Bạch hổ, Ly sàng, Ly sào, Qủy khốc, Tam tang, Thổ phủ, Tội chỉ.    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng, Động thổ, Chuyển nhà, Tế tự, Kiện cáo, Khởi      
 tạo.                                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 18/10/2021.                                               
Âm lịch:     13/9(Đủ)/2021. Hội Chùa Keo.                                       
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ phú, Thiên thành.              
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Tam nương, Trùng phục, Trùng tang,   
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Làm bếp, Lợp nhà, An táng,   
 Xây dựng, Xây nhà, Khởi công.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 19/10/2021.                                                
Âm lịch:     14/9(Đủ)/2021. Hội Chùa Keo.                                       
Can-Chi:     Canh-Tư/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Nguyệt ân, Phổ hộ, Thiên phú,        
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Đại không vong, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Nguyệt kỵ, Ngũ quỷ,   
 Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn.                             
Nên làm:     Cầu tài.                                                           
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Lợp nhà, Giá thú, Đào ao,      
 Nhập trạch, Đào giếng.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 20/10/2021. Thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam-1930.            
Âm lịch:     15/9(Đủ)/2021. Hội Chùa Keo.                                       
Can-Chi:     Tân-Sửu/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Phúc sinh, Sát cống,        
 Thiên đức hợp, Thiên quư.                                                      
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Huyền vũ, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt hư,       
 Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Tứ thời đại mộ.                
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Tố tụng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 21/10/2021. Quốc tế chống Chiến tranh.                    
Âm lịch:     16/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Nguyệt không, Tam hợp, Thiên quan, Trực tinh.                      
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Kim thần thất sát, Lôi công, Nguyệt yếm, Thụ   
 tử.                                                                            
Nên làm:     Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Kư hợp đồng, Làm giường, Cầu tài, Xuất      
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Cầu lộc,    
 Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,       
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 22/10/2021.                                               
Âm lịch:     17/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Quư-Măo/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Lục hợp, Thánh tâm.                                                
Sao xấu:     Câu trận, Hoang vu, Kim thần thất sát.                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Di chuyển, Khai trương, Xuất hành, Chữa bệnh, Cầu lộc,    
 Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu tài, Khởi tạo,      
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,   
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn    
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng    
 cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc, Cầu phúc,   
 Khởi công, Tế tự, Xây dựng.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 23/10/2021.                                               
Âm lịch:     18/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Sương giáng (Sương sa) 11g52. Ngày Hoàng đạo.  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Thanh long.                        
Sao xấu:     Lục bất thành, Nguyệt phá, Tam nương, Tiểu không vong, Văng vong.  
Nên làm:     Khai trương, Phá bỏ đồ cũ, Tố tụng, Chữa bệnh, Tế tự, Cầu lộc,     
 Dỡ nhà cũ, Cầu tài, Giải oan.                                                  
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 24/10/2021. Thành lập Liên hợp quốc-1945.                
Âm lịch:     19/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     ất-Tỵ/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Tuế hợp,   
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Nhân cách, Thiên ôn, Thổ cấm, Xích khẩu.                  
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Khai trương, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài,    
 Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 25/10/2021.                                               
Âm lịch:     20/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên đức, Thiên    
 hỷ, Tuế đức, Yếu yên.                                                          
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Lỗ ban sát, Sát chủ.                         
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Hôn thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An táng, Khởi công, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Khởi tạo.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 26/10/2021. Việt Nam kư Công ước Bern-2004.                
Âm lịch:     21/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, U vi tinh.                                            
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt   
 h́nh, Ngũ hư, Tứ thời cô quả.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Nhập trạch,    
 Xây dựng, Xây nhà, Xuất hành, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao     
 tài vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc,      
 Cầu tài, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng,  
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Di chuyển, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Yến tiệc.                                                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 27/10/2021.                                                
Âm lịch:     22/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Thân/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Dịch mă, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên tài, Thiên xá.                  
Sao xấu:     Đại không vong, Hỏa tinh, Ly sào, Tam nương, Thiên tặc.            
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Tế tự, Trồng cây, Giải oan, Sửa     
 nhà cửa, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Đắp đê, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Đào giếng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,     
 Đào ao, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo,    
 Nhập trạch, An táng, Chuyển nhà, Giá thú, Động thổ.                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 28/10/2021.                                               
Âm lịch:     23/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt kỵ, Phủ đầu     
 sát, Thiên lại, Trùng phục, Trùng tang.                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Xuất hành, Khởi công, Khởi tạo,      
 Làm bếp, Lợp nhà, Xây nhà, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn   
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Kiện cáo, Kiện tụng,      
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Đào ao, Làm giường, Làm phúc, Đào giếng, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây    
 dựng, Xây lăng mộ, Cầu phúc, Giao dịch, Yến tiệc.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 29/10/2021.                                               
Âm lịch:     24/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tuất/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt ân, Sát cống, Thiên ân, Thiên mă, Thiên quư.  
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu thổ quỷ, Dương thác, Ly sàng, Qủy khốc, Tam tang,     
 Thổ phủ, Tội chỉ.                                                              
Nên làm:     Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Giao dịch, Giá thú, Yến tiệc, Xây     
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao     
 tài vật, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, Động thổ.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 30/10/2021. Thành lập VietComBank-1962.                   
Âm lịch:     25/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, Thiên     
 ân, Thiên đức hợp, Thiên quư, Thiên thành, Trực tinh.                          
Sao xấu:     Dương công kỵ, Hoang vu, Kiếp sát, Xích khẩu.                      
Nên làm:     Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa,  
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 31/10/2021.                                              
Âm lịch:     26/9(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Mậu-Tuất(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Nguyệt không, Phổ hộ, Thiên phú,     
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên    
 hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn, Tiểu không vong.                                      
Nên làm:     Cầu tài.                                                           
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Lợp nhà, Giá thú, Đào ao,      
 Nhập trạch, Đào giếng.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.