Bi 2 (Phần cứng). Thời gian: 30 pht

 

M đề: Chẵn                                                Số phch:

 

Ma de: 01.                                                So phach:

 

Cau 01: Dau ghi dia CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW la thiet bi gi cua may vi tinh?

A. Thiet bi luu tru cua may tinh, khong la thiet bi vao/ra

B. Thiet bi vao/ra cua may tinh, khong luu tru du lieu

C. Chi la thiet bi vao thoi, mat dien du lieu cung mat

 

Cau 02: Thiet bi nao khong phai la thiet bi vao/ra?

A. Dau doc the nho, dau ghi dia DVD

B. o dia cung, o dia mem, dau doc/ghi dia quang

C. Dia cung, dia mem, dia quang, the nho

 

Cau 03: Bo nho RAM la loai bo nho? Tim phuong an sai

A. Chi doc ra khong tu y xoa sua duoc

B. Mat dien thi mat du lieu luon

C. Thuoc bo nho trong truy cap ngau nhien

 

Cau 04: Bo nho la day cac o nho co ? va Dung luong cua Bo nho do bang gi?

A. 8 bit, dung luong do bang Hetz

B. 2 Byte, dung luong do bang Byte

C. 1 Byte, dung luong do bang Byte

 

Cau 05: May tinh dien tu dau tien ra doi tai My nang bao nhieu va toc do?

A. 45 tan, thuc hien duoc 5000 phep tinh tinh mot giay

B. 30 tan, thuc hien duoc 5000 phep tinh tinh mot giay

C. 30 tan, thuc hien duoc 6000 phep tinh tinh mot giay

 

Cau 06: Modem la thiet bi gi cua may vi tinh?

A. Chi la thiet bi ra, co the luu tru du lieu

B. Chi la thiet bi vao, nhung luu tru du lieu

C. Thiet bi vao/ra, khong luu tru du lieu

 

Cau 07: Bo phan nao khong nam trong CPU?

A. ALU va ROM                     B. RAM va ROM                     C. CU va RAM

 

Cau 08: Xu huong cua cong nghe tin hoc la?

A. Da phuong tien va May tinh the he thu sau

B. Da phuong tien va May tinh the he thu nam

C. Xu ly duoc mui vi va May tinh the he thu nam

 

Cau 09: Khi tat may du lieu trong nhung bo nho nao van con?

A. Bo nho ngoai va RAM             B. Cac o dia va ROM             C. ROM va RAM

 

Cau 10: Thiet bi nao khong thuoc bo nho ngoai?

A. USB va RAM            B. ROM, HD va Memstick            C. RAM, ROM hoac USB

 


 

Bi 2 (Phần cứng). Thời gian: 30 pht

 

M đề: Lẻ                                                Số phch:

 

Cau 01: Thiet bi nao khong phai la thiet bi vao/ra?

A. o dia cung, o dia mem, dau doc/ghi dia quang

B. Dia cung, dia mem, dia quang, the nho

C. Dau doc the nho, dau ghi dia DVD

 

Cau 02: Nhung doi tuong nao la thuoc phan mem:

A. Thanh RAM va Website

B. Internet va Drive

C. Website va Driver

 

Cau 03: MTDT the he thu ba va thu 4 la trong giai doan nao?

A. 1969-1979 va 1980-2000

B. 1964-1974 va 1980 den nay

C. 1964-1979 va 1980 den nay

 

Cau 04: Nhung thiet bi nao khong thuoc bo nho trong?

A. ROM va RAM             B. HD, CD, DVD va Memstick             C. USB hoac RAM

 

Cau 05: Khi tat may du lieu trong nhung bo nho nao van con?

A. ROM va RAM             B. Bo nho ngoai va RAM             C. Cac o dia va ROM

 

Cau 06: Dia cung, the nho, bang tu la thiet bi gi cua may vi tinh?

A. Chi la thiet bi vao thoi, khong luu tru duoc du lieu

B. Thiet bi vao/ra cua may tinh va luu tru

C. Thiet bi luu tru cua may tinh, khong la thiet bi vao

 

Cau 07: Bo nho trong cua may tinh gom nhung gi?

A. ROM va RAM                  B. ROM va dia cung                  C. USB va RAM

 

Cau 08: Bo nho RAM la loai bo nho? Tim phuong an sai

A. Thuoc bo nho trong truy cap ngau nhien

B. Mat dien thi mat du lieu luon

C. Chi doc ra khong tu y xoa sua duoc

 

Cau 09: Khang dinh nao duoi day la sai?

A. Khong the doi ten tep/thu muc tren dia CD-ROM

B. Khong the xoa duoc du lieu tren dia CD-ROM

C. Co the xoa hoac sua du lieu tren dia CD-ROM

 

Cau 10: MTDT the he thu nhat va thu hai la trong giai doan nao?

A. 1945-1955 va 1957-1963

B. 1945-1956 va 1957-1963

C. 1946-1956 va 1956-1962