Bài 1 (Thông tin). Thời gian: 30 phút

 

Mă đề: Chẵn                                                Số phách:

 

Câu 01: Người ta có thể ví thư mục và tệp như thế nào?

A. Thư mục như cành cây và tệp như lá cây

B. Thư mục như lá cây và tệp như cành cây

C. Thư mục như cái hộp đựng trong ngan kéo là tep

 

Câu 02: Thiết bị lưu trữ gồm?

A. Đĩa cứng, đĩa quang, thẻ nhớ

B. ổ đĩa quang, đầu doc thẻ nhớ

C. Các đĩa cứng, các phân vùng o dia quang

 

Câu 03: Bộ mă ASCII gồm bao nhiêu kí tự? Mă thap phan tính từ ? đến ?

A. 256 tự đếm từ 0 đến 255

B. 256 tự đếm từ 1 đến 256

C. 65536 tự đếm từ 0 đến 65535

 

Câu 04: Bộ mă Unicode gồm bao nhiêu kí tự? Mă thap phan tính từ ? đến ?

A. 256 tự đếm từ 0 đến 255

B. 65536 tự đếm từ 1 đến 65536

C. 65536 tự đếm từ 0 đến 65535

 

Câu 05: Day ma thap phan Ten cua ban, dau cach va nam sinh, vi du: An 97

A. 65-110-32-58-56             B. 65-110-27-57-55             C. 65-110-32-57-55

 

Câu 06: Thông tin là ǵ và lưu trữ được trên chất liệu ǵ?

A. Người ta có thể hiểu biet và lưu trữ được trên chất liệu phù hợp

B. Người ta có thể hiểu biet được và lưu trữ được trên giấy

C. Người ta chắc chắn hiểu hOt và lưu trữ được trên băng to

 

Câu 07: MTĐT sử dụng đơn vị thông tin nhỏ nhất là ǵ và lớn nhất là ǵ?

A. Nhỏ nhất là Byte, lớn nhất là Giga Byte

B. Nhỏ nhất là bit, chưa ca mốc lớn nhất v́ c̣n đang phát triển

C. Nhỏ nhất là bit, cao nhất là Teta Byte

 

Câu 08: Đưa ảnh qua máy quét vào MTĐT và Tải ảnh trên mạng xuống tương ứng là

A. Đưa thông tin analog thành dữ liệu kỹ thuật số (KTS) và KTS thành KTS

B. Đưa thông tin analog thành thông tin và KTS thành KTS

C. Đưa dữ liệu analog thành dữ liệu analog và dữ liệu anaolog thành KTS

 

Câu 09: Thiết bị nào vừa là thiết bị luu tru, vừa là thiet bi vào ra

A. Các ổ đĩa CD, DVD

B. Các đĩa CD, DVD

C. Các phân vùng của ổ cứng

 

Câu 10: Người ta ví thư mục mẹ và thu mục con nhu the nao là sai?

A. Thu mục mẹ như cái cành cây, thư mục con như các cành nhỏ

B. Thư mục mẹ như cái ngăn kéo, t mục con n cái hop de trong ngan keo do

C. Thư mục mẹ như cái cành cây, t mục con n cành nhỏ mọc tù cành chUnh.

 


 

Bài 1 (Thông tin). Thời gian: 30 phút

 

Mă đề: Lẻ                                                Số phách:

 

Câu 01: Bộ mă ASCII gồm bao nhiêu kí tự? Mă thập phân tính từ ? đến ?

A. 256 tự đếm từ 0 đến 255

B. 256 tự đếm từ 1 đến 256

C. 65536 tự đếm từ 0 đến 65535

 

Câu 02: Đưa dữ liệu vào máy từ đâu

A. Từ bàn phim, Internet, micro, quét, máy ảnh/quay phim, các thiết bị lưu trữ

B. Từ bàn phim, tưf Internet, micro, quét, máy ảnh, máy quay phim và con chuot

C. Từ bàn phim, bộ điều khiển tṛ choi, các thiet bi dieu khien khac.

 

Câu 03: Một đĩa DVD c´ 4.7 GB = ? MB, chua duoc du lieu bao nhieu trang sach?

A. 4812.8 MB, đúng 4.7 triệu trang sách

B. 4700 MB, gần 4.7 triệu trang sách

C. 4812.8 MB, gần 4.7 triệu trang sách

 

Câu 04: Người ta có thể ví thư mục và tệp như thế nào?

A. Thư mục như cành cây và tệp như lá cây

B. Thư mục như lá cây và tệp như cành cây

C. Thư mục như cái hộp đựng trong ngan kéo là tep

 

Câu 05: Thư mục ca các tệp và thư mục Toán, Lư, Hoá, H́nh, Dai, Luong, Quang, Dien, Huu co,

Vo co, Da thuc, Phan thuc th́ nên tổ chức thành mấy thư mục con? cháu? chắt?

A. Tạo 2 thư mục con, 5 thư mục cháu và 6 t mục chat

B. Tạo 3 thư mục con, 5 thư mục cháu và 2 t mục chat

C. Không tạo thư mục con nào cả

 

Câu 06: Day ma thap phan Ten cua ban, dau cach va nam sinh, vi du: An 97

A. 65-110-32-57-55             B. 65-110-27-57-55             C. 65-110-32-58-56

 

Câu 07: Quá tŕnh con người làm việc với máy tUnh như thế nào?

A. Thông tin (TT) mă hoá thành Dữ liệu, MT xử lu cho ra Dữ liệu

B. Thông tin (TT) trực tiOp đưa vào MT xử lu cho TT luôn

C. Thông tin (TT) mă hoá thành Dữ liệu, MT xử lu cho Dữ liệu và giải mă ra TT

 

Câu 08: Thiết bị nào vừa là thiết bị luu tru, vừa là thiet bi vào ra

A. Các ổ đĩa CD, DVD

B. Các đĩa CD, DVD

C. Các phân vùng của ổ cứng

 

Câu 09: Muốn vào thư mục BIN là con của TP, TP là thu muc nam o goc D: thi Path là

A. D;\BIN\TP                      B. D\TP\BIN                      C. D:\TP\BIN

 

Câu 10: Người ta ví thư mục mẹ và thu mục con nhu the nao là sai?

A. Thu mục mẹ như cái cành cây, thư mục con như các cành nhỏ

B. Thư mục mẹ như cái ngăn kéo, t mục con n cái hop de trong ngan keo do

C. Thư mục mẹ như cái cành cây, t mục con n cành nhỏ mọc tù cành chính.