Một số điều chú ư khi chuyển, xóa hay đổi tên Tệp/Thư mục

Tuyệt đối không được chuyển, xóa hay đổi tên Tệp hay Thư mục không phải của ḿnh, không phải do ḿnh tạo ra đặc biệt là của Hệ thống máy: thuộc các Thư mục C:\Windows, C:\Program Files và các Tệp C:\Autoexec.bat, C:\Command.com, C:\Config.sys,…

Nếu xóa hay chuyển đi, hay đổi tên một tệp trong Windows th́ có thể làm máy không khởi động được nữa.

Khi muốn chuyển tệp đi qua Gmail th́ cần chú ư: Gmail không chịu chuyển các Tệp khả thi, tức là đuôi .COM, .EXE, .BAT, .ZIP, .RAR, .HTM,… v́ sợ Tệp lọai này mang virus đi phát tán. Do vậy: trước khi chuyển đi cần phải đổi đuổi tệp thành đuôi tệp không khả thi như .DAT, .DOC,…

Muốn chuyển đổi chế độ Ẩn/Hiện đuôi tệp, ta vào Menu Tools\Folder Options\View, rồi đánh dấu hay bỏ đánh dấu vào hộp kiểm “Hide extensions for know file types”\OK

Ví dụ: Bạn có một số ảnh cần gửi đi cho người khác bằng Gmail:

Trước hết bạn tạo một Thư mục nào đó, chẳng hạn: ANH

Copy tất cả các ảnh cần gửi vào Thư mục ANH,

Nén Thư mục ANH thành một Tệp: ANH.RAR, dạng này Gmail không cho phép gửi đi.

Ta đặt chế độ Hiện đuôi (như trên), để đổi Tên Tệp ANH.RAR thành ANH.DAT,

Sau đó gửi Tệp ANH.DAT này đi và nhớ dặn người nhận thưu đổi lại thành ANH.RAR và giải nén thành thư mục ANH b́nh thường mà xem…

Để nén Thư mục thành Tệp hiện nay ta dùng chương tŕnh nhỏ miễn phí: WINRAR380 download từ trên mạng xuống từ trang web sau (Nhớ gơ thật đúng từng kí tự: chữ l là chữ L nhỏ):

https://download.com.vn/download/winrar/5250

Bạn kích vào Click here, chọn Save, chọn nơi để download xuống, (tôt nhất là nên để ở Desktop). V́ Tệp này nhỏ (1MB) nên download cũng nhanh… Sau đó kích hoạt để cài đát vào máy, khi nào thấy nút Done th́ nhấp vào là xong.

Cách dùng:

Nén Thư mục: Nhấp phải vào Thư mục đó, chọn Add to <Tên thư mục>.Rar, kết quả là một tệp nhỏ hơn cả Thư mục và rất gọn.

Giải nén Tệp nén: Nhấp phải vào Tệp nén, chọn Extract to <Tên Tệp nén>, nó sẽ tạo ra Thư mục cùng tên với Tệp nén chưa các mục trong đó và sử dụng b́nh thường. Chú ư: Ta cũng có thể chọn Extract here, nhưng nếu nó bung ra quá nhiều Tệp ḥa với các Tệp sẵn có trong Thư mục hiện thời làm ta bối rối và sẽ phải gom lại mất nhiều công hơn….

Đặc biệt: Khi muốn sử dụng một Tệp nén, ta không cần giải nén ra trước khi dùng, mà chỉ cần kích vào nó rồi khai thác cũng được… Hăy thử xem…

Chúc các bạn thành công…

Phạm Đăng Long

lightsmok@yahoo.com